Sportsperson of the Year

YEARNAME OF THE STUDENT
2002-03 HARSHVARDHAN ARORA
2003-04 ROHIT OBEROI
2004-05 MISS SRISHTEE R. SETHI
2005-06 TARUN PUROHIT
2006-07 SHARIQUE ALI KHAN
2007-08 GAURAV SAINI
2008-09 MISS UMANG BHATT
2009-10 NIRMIT MITTAL
2010-2011 PARV VERMA
2011-2012 ABHISHEK JAUNSARI
2012-2013 ARCHI MAMGAIN
2013-2014 ARYAN AVI SAWAN
2014-2015 SUMIT SEMWAL
2015-2016 VINAYAK PUROHIT
2016-2017 SHRISHTI RAWAT
2017-2018 SHASHWAT DURGA
2018-2019 SHRISHTI SHARMA