Josephite of the Year

YEAR NAME OF THE STUDENT
1983-84 ASHUTOSH PANDEY
1984-85 ASHISH GUPTASHUBRA GUPTA
1985-86 ALOK UNIYAL
1986-87 VIVEK SAHAI MATHUR
1887-88 ARTI KOHLI
1988-89 SIDDHARTH SIDKAR
1989-90 DHRUV JOSHI
1990-91 JACOB ABRAHAM
1992-93 RACHNA RANA
1993-94 RUBINA AGARWAL
1994-95 PRACHI JOSHI
1995-96 NITIN PETERS
1996-97 ANUJA MOORTI
1997-98 AMIT SARAONWALA
2000-01 SIDDHARTH SHARMA
2002-03 SUSHAIN SHARMA
2003-04 PAWANDEEP SINGH
2004-05 VINAYAK MATHUR
2006-07 HIMANI UPADHYAY
2007-08 BARIDHI MALAKAR
2008-09 MRINALINI ANAND
2009-10 KARAN VOHRA
2010-11 AKSHAT KUSH
2011-12 SIDDHARTH PRIYADARSHI SHARMA
2012-13 BHUVANYA VIJAY
2013-14 UTSAV THAPLIYAL AND JAHNI SHRIVASTAVA
2014-15 MADHAV DOBHAL
2015-16 KANISHK KAKKAR
2016-17 VIBHORE JOSHI
2017-18 SAVINAY SHARMA
2018-19 VIDIPT DHASMANA
2019-20 RABJOT SETHI
2022-23 ADITYA SEMWAL